เปิดอบรม หลักสูตร Revalidation for Medical Care

วันที่ 27 ธ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 987
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ (GENTLEMAN MARINERS SCHOOL / GM SCHOOL) โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (หากเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีบางนา) เปิดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับคนประจำเรือและบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยได้การรับรองจากกรมเจ้าท่า และกระทรวงศึกษาธิการ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำเดือนพฤษภาคม และเอกสารตารางอบรมประจำปี,แผนที่โรงเรียน (ตามเอกสารไฟล์แนบ) 1. หลักสูตรความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork) · อบรมวันที่ 3-6, 9-11, 12-14, 16-18, 23-25,26-28, 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายนระยะเวลาอบรม 3 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 3,000 บาท 2. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรในสะพานเดินเรือ (Bridge Resource Management) · อบรมวันที่ 9-13, 23-27 พฤษภาคม ระยะเวลาอบรม 5วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 5,000 บาท 3. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรในห้องเครื่อง (Engine-Room Resource Management) · อบรมวันที่ 10-14 พฤษภาคมระยะเวลาอบรม 5 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 6,000 บาท 4. หลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ (Refresher Course for Basic Safety TrainingCourse) · อบรมวันที่3-6, 9-11, 16-18, 23-25, 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายนระยะเวลาอบรม 3วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 2,500 บาท 5. หลักสูตรนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ (Ship Security Officer Course / SSO) · อบรมวันที่ 3-4, 16-17 พฤษภาคมระยะเวลาอบรม 2 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 3,500 บาท 6. หลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (Medical First Aid Course) · อบรมวันที่ 3-7, 18-23 พฤษภาคมระยะเวลาอบรม 4 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ, สำเนาอบรมพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 3,500 บาท 7. หลักสูตรการรักษาพยาบาลในเรือ (Medical Care Course) · อบรมวันที่ 3-10, 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายนระยะเวลาอบรม 6 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว),สำเนาอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (Medical First Aid) · ค่าอบรม 4,000 บาท 8. หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยในเรือ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ(Security Awareness Training for All Seafarers& DSDCourse) ได้รับประกาศนียบัตร 2 หลักสูตร · อบรมวันที่ 6-7, 18-19 พฤษภาคม ระยะเวลาอบรม 2 วัน เริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ, สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 3,000 บาท 9. อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (MLC Awareness) · อบรมวันที่ 7, 19 พฤษภาคมระยะเวลาอบรม 4 ชั่วโมง เริ่มเวลา 1400-1800 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ · ค่าอบรม 500 บาท 10. หลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (Advanced Training in Fire Fighting Course) · อบรมวันที่ 9-12, 24-27 พฤษภาคมระยะเวลาอบรม 4 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 5,000 บาท 11. หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ (Basic Safety Training Course)ประกอบด้วย 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรการป้องกันและการดับไฟ, หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล, หลักสูตรความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ และหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำงานสายเดินเรือ) · อบรมวันที่ 9-17, 31 พฤษภาคม-8 มิถุนายนระยะเวลาอบรม 8 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี), สำเนาหนังสือคนประจำเรือ (ถ้ามี), สำเนาวุฒิการศึกษา · ค่าอบรม 5,500 บาท 12. หลักสูตรวิชาครู (Training Course for Instructors Course) · อบรมวันที่ 9-17 พฤษภาคมระยะเวลาอบรม 8 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) · ค่าอบรม 4,000 บาท 13. หลักสูตรนายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Port Facility Security Officer Course / PFSO) · อบรมวันที่ 10-12 พฤษภาคมระยะเวลาอบรม 2.5 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน · ค่าอบรม 7,000 บาท 14. หลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than Fast Rescue Boats) Course) · อบรมวันที่ 13-17, 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายนระยะเวลาอบรม 4 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ · ค่าอบรม 3,500 บาท 15. หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ ARPA ระดับบริหาร (Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue-Radar Navigation at Management Level Course / Radar Simulator) · อบรมวันที่ 16-21 พฤษภาคม ระยะเวลาอบรม 5 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ,สำเนาหลักสูตร Radar ARPA · ค่าอบรม 5,000 บาท 16. หลักสูตรการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และระบบข้อมูล (Operational Use of Electronic Chart Display & Information Systems Course / ECDIS) · อบรมวันที่ 16-21, 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายนระยะเวลาอบรม 5 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาหลักสูตร Radar ARPA และผ่านการทำหน้าที่นายยามบนสะพานเดินเรือหรือผ่านการฝึกในตำแหน่งนักเรียนฝึกฝ่ายเดินเรือมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน · ค่าอบรม 6,000 บาท 17. หลักสูตรพนักงานวิทยุGMDSS(General Operator's Certificate for GMDSS