แก้ไขประกาศนียบัตรหลักสูตรไฟฟ้าแรงดันสูง

วันที่ 03 ส.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 688
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ (GENTLEMAN MARINERS SCHOOL / GM SCHOOL) โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (หากเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีบางนา) เปิดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับคนประจำเรือและบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยได้การรับรองจากกรมเจ้าท่า และกระทรวงศึกษาธิการ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำเดือนพฤษภาคม และเอกสารตารางอบรมประจำปี,แผนที่โรงเรียน (ตามเอกสารไฟล์แนบ) 1. หลักสูตรความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork) · อบรมวันที่ 3-6, 9-11, 12-14, 16-18, 23-25,26-28, 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายนระยะเวลาอบรม 3 วันเริ่มเวลา 0830-1700 น. · หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาหนังสือคนประจำเรือ,สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ (ปก./ตั๋ว), สำเนาอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยของคนประจำเรือ